19.01.2018

Роботизация на ферме в хозяйстве Грудинина